سامانه آموزش ورزش

آموزش رایگان لغات اختصاصی ورزشی

اطلاع رسانی دوره های آموزشی ورزشی معتبر تمامی استان ها

مربی ، باشگاه و فضای آموزشی،ورزشی،تفریحی را به راحتی پیدا کنید

اطلاع رسانی دوره های آموزشی ورزشی

در این بخش جدیدترین و معتبرترین دوره های آموزشی ورزشی کشور اطلاع رسانی می شود. تخفیف برای دوره ها و سهمیه رایگان شرکت در دوره ها برای اعضای سامانه آموزش ورزش از ویژگی های این بخش می باشد. همکاری با تمامی فدراسیون ها،هیئت های ورزشی و دانشگاه ها.

من مربی هستم

با آموزش ورزش مربی ، باشگاه ، فضای آموزشی،وسایل ورزشی و کاریابی ورزشی پیدا کنید

مربی

معرفی مربیان سراسر ایران

باشگاه

معرفی تمامی باشگاه های ایران

فضای آموزشی،ورزشی،تفریحی

اجاره و خرید و فروش فضاها

وسایل ورزشی

خرید و فروش وسایل نو و دسته دو

کاریابی

آگهی های کاریابی(کارجو و کارفرما)

مشاهده بخش من مربی هستم

زبان تخصصی علوم ورزشی

زبان تخصصی علوم ورزشی

  • تکرار و تمرین

  • یادگیری راحت لغات تخصصی علوم ورزشی

  • لغات تخصصی بر اساس گرایش ها

  • دسترسی راحت به لغات تخصصی علوم ورزشی

  • لغات عمومی پر کاربرد